Påträngande armé med tanter. Sista tanten i närmsta raden är kärringen mot strömmen.
 
Svenska tantens arme i utställningen Tantfullness av Susanna Arwin.