Bevattning är nödvändig i denna torka om växterna ska överleva.