Malmö stads blomsterarrangemang har i år "Monets näckrosor" som tema men jag tycker inte att de lyckats speciellt bra eller så är det jag som är en mindre bra fotograf.