Boarpsstugan, Hörby
 
Att besöka denna stuga är som att flytta sig 150 år tillbaka i tiden.
1951 flyttades den från Norra Rörum till sin nuvarande plats i Hörby.
Det är en ryggåsstuga, den äldsta delen är från sent 1600-tal och är inredd som ett skånskt allmogehem från 1800-talet.