Rosenvingeska huset, Malmö
 
Uppfört 1534, ev tidigare, och är det äldsta bevarande radhuset i staden.
På 1530-talet bodde borgmästarens dotter i Helsingör här, Anne Mogensen Jensen. Hon var mycket rik och gift med Mogens Jensen som var skrivare till kung Christian II.
 

 

 
År 1534 satte hon upp denna ståtliga bildstenen (se bilden nedan) ovanför ingången. Texten är på gammal plattyska. Stenen har bevarats helt oskadd trots att den 1815 täcktes av ett tjockt putslager.
1950 restaurerades huset, då frilades stenen, då hittades även välbevarade kalkmålningar och en papperstapet, nordens idag äldsta kända. I medeltidssalen på Malmö museum finns några av arken.