Pildammstornet, Malmö
 
Malmös andra vattentorn efter Kirsebergstornet (se hus 1).
Byggdes 1903 och ritades av Harald Boklund som även ritat apotek Lejonet.
Man behövde jämnare vattentryck eftersom staden vuxit bort från Kirseberg.
Det användes i endast 13 år fram till 1916 då det ersattes av vattentornet vid Södervärn.
Numera finns det konstutställningar i tornet.